Header Search

Historik


Historia
Ewerlöfs bokhandel slog upp dörrarna för första gången redan
1843 och är därmed Salas äldsta handelsföretag.
Butiken grundades av bokbindaren Johan Peter Hedvall och låg
från början vid Sala torg, men efter ett halvt sekel (1904)
flyttade man till nuvarande lokaler och har alltså legat på
samma ställe i över 100 år!
Den första juni 1882 ägdes bokhandeln av
Gustaf Axel Ewerlöf. 1911 antog han dottern
Karin Ewerlöf till delägare, som senare kom att
äga bokhandeln på egen hand.
Den första januari 1950 övertogs butiken
av Karl Edvard Lundell, för att därefter övertas
av Elve Nordström 1977. Företaget har under åren haft ett
flertal ägare och de nuvarande ägarna, bröderna Stefan och
Per Andersson har haft butiken i sin ägo sedan maj 2003.
Ewerlöfs bokhandel har ingått i kedjorna Bokia och Akademibokhandeln sedan
dess start för drygt 20 år sedan. Sedan 2017 ingår företaget i JB-gruppen.